Elk implementatietraject heeft zijn security aspecten in zich!

Zie onderstaande publicatie! Gepubliceerd in het InformatieBeveiliging MAGAZINE van 19 juli j.l.

IB4-PvIB-Artikel Implementatietraject