Technisch draaiboek

Just-in-time communicatie

De technische infrastructuur is de basis voor de businessprocessen. Daarom zullen wijzigingen gestructureerd en volgens het vooraf afgesproken tijpad moeten worden uitgevoerd.

De kern van elk technisch draaiboek

  • wie doet wat?
  • wat doet elke medewerker precies?
  • hoeveel tijd heeft die nodig?
  • wie is afhankelijk van wie?
  • wat moet eerst, wat kan later? (volgorde)
  • hoe blijft het overzichtelijk voor iedereen?
  • welke procedures liggen ten grondslag aan de activiteiten?
  • zijn er specifieke opmerkingen die bij de uitvoering belangrijk zijn?

‘Tijd-gedreven’

Aangezien de wijzigingen moeten worden uitgevoerd volgens een afgesproken planning, is de aansturing van een technisch draaiboek ‘tijd-gedreven’. Daarom zijn de benodigde resources voor de uitvoering van een technisch draaiboek altijd beschikbaar.

Automatische berichtgeving

Communicatie speelt in een technisch draaiboek een cruciale rol. Daarom biedt Time IT de mogelijkheid om berichten – die helpen bij de aansturing en het informeren van management en/of gebruikers – vooraf te schrijven. Vervolgens kunnen deze berichten automatisch worden verzonden op het gewenste moment.

Download whitepaper Vraag een demo aan Stel uw vraag

© Copyright 2024 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam