Calamiteitenplan

Waarom?

Wilt u als Manager rustig slapen? Wilt u voorbereid zijn op een verstoring? Wilt u in controle zijn?

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Safety First!

Brand, ontruiming, reanimatie, stroomstoring, ontploffingen, wateroverlast … welke calamiteit zich ook voordoet, het is van belang dat de direct verantwoordelijke direct de juiste mensen kan aansturen. Safety first!

De juiste mensen aansturen

Samen met direct betrokkenen heeft Time IT een calamiteitenplan bij brand opgesteld. Door de vooraf gedefinieerde berichten kunnen bij een calamiteit de juiste mensen direct worden aangestuurd. Het tijdig en volledig informeren van medewerkers en management is cruciaal. In de matrix – opgebouwd uit de vooraf gedefinieerde rollen in de betreffende template – worden de juiste personen geselecteerd.

Noodsituatie? Dan is het een vereiste dat meteen het bijbehorende calamiteitenplan wordt ingeschakeld. Time IT stelt speciale functionaliteiten beschikbaar, waarbij direct de datum, het tijdstip en de direct betrokkenen worden aangepast.

Oefeningen met Time IT

De module Calamiteiten is ook zeer geschikt voor het plannen van een calamiteitenoefening. Gezien de vele functionaliteiten van Time IT krijgt u inzage door logging (hoe functioneert alles bij de oefening?).

Tegelijkertijd worden alle betrokkenen effectief getraind in de uitvoering van hun taken. Door opmerkingen toe te voegen, kan de calamiteit na afloop beter worden geëvalueerd. Met het logboek kan het proces in de toekomst worden verbeterd.

Calamiteitenplan

Download whitepaper Vraag een demo aan Stel uw vraag

© Copyright 2024 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam