Wat verstaat men precies onder het begrip Release Management?

Onder het begrip Release Management valt het proces van het coördineren  van het uitkomen van nieuwe versies van software. Hierbij gaat het van ontwikkeling naar het testen van software en van het testen naar de productie van de software. Software systemen, bronnen en software ontwikkelingsprocessen worden steeds meer en beter ontwikkeld, waardoor deze ook meer gespecialiseerd en complexer raken. Het automatiseren, analyseren en coördineren van deze wijzigingen en ontwikkelingen valt onder ‘change management’. Dit management is voornamelijk gericht op controle. Het daadwerkelijk uitvoeren van de wijzigingen valt onder ‘Release Management’, waardoor dit proces meer uitvoeringsgericht gaat werken.

Bij Release Management, wat staat voor uitgavenbeheer, wordt niet alleen met software, maar ook zeker hardware gewerkt. Bij Release Management wordt voornamelijk getracht de kwaliteit van de productie omgeving te waarborgen door gebruik te maken van erg formele procedures en het  uitvoeren van meerdere controles bij het implementeren van nieuwe versies van hardware en software.  Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat enkel beschikbare hardware en software gebruikt wordt die geautoriseerd en getest is.

Bij Release Management is het doel alle hardware- en softwareversies die gebruikt worden door een ICT afdeling, te distribueren en te beheren. Er moet gekeken worden of deze versies voldoen aan het vereiste niveau van dienstverlening. Release Management draagt dus de verantwoordelijkheid voor het op een juiste manier, bouwen, plannen, testen, samenstellen en verspreiden van zowel hardware als software. Wanneer Release Management op een juiste manier ingezet wordt, kunnen grote storingen, die bijvoorbeeld ontstaan door een slecht geplande invoer van een nieuwe versie, voorkomen worden. Ook gaat Release Management tegen dat er kopieën van gebruikte software in een organisatie de ronde gaan, zonder dat iemand weet waar de bronbestanden te vinden zijn.

Steeds meer organisaties zijn erg afhankelijk van de ICT infrastructuur binnen het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat genoeg inspanning geleverd wordt om ervoor te zorgen dat het implementeren van nieuwe software en hardware niet ten koste gaat van de stabiliteit en kwaliteit van de ICT structuur.

Kortom, met Release Management wordt getracht de distributie van nieuwe programmatuur en apparatuur te plannen en uit te voeren, zonder dat dit ten koste gaat van de productie omgeving. Bij Release Management ligt de focus op een gedistribueerde omgeving, waarbij ‘roll out’ van nieuwe software en hardware een erg complex proces is. Mirada kan ondersteuning bieden bij de ondersteuning van het Release Management proces  middels het pakket Time IT, wat is gebaseerd op een door hun zelf bedachte methodiek 15 jaar geleden en waarmee al meer dan 600 stappenplannen zijn gemaakt en aangestuurd.

Voor meer informatie over Release Management, kunt u terecht op de website van Time IT.