Blog

Terug naar hoofdpagina

Wat en waar is Time IT geschikt voor? Inhoud en doelgroep?

In diverse eerdere blogs heb ik aangegeven dat een stappenplan gebruikt kan worden voor allerlei toepassingen en misschien denkt u wel, maar waar is het nu eigenlijk dan allemaal wel geschikt voor?

Laten we even teruggaan naar het begin. Wat is nu eigenlijk een stappenplan? Een stappenplan is niets meer en minder dan een verzameling van stappen die achtereenvolgend of soms parallel uitgevoerd moeten gaan worden. In zo’n stappenplan worden dan tevens ook de personen vermeld die het moeten gaan uitvoeren incl. de benodigde tijd.

In een geavanceerd pakket als Time IT, kun je daarbij nog meer relevante zaken toevoegen zoals werkinstructies, opmerkingen en communicatie berichten.

En als we goed nadenken, dan maken we eigenlijk voor allerlei zaken wel eens een stappenplan, een verzameling van activiteiten zowel privé als zakelijk. Bij de meeste organisaties wordt hiervoor Excel, MS Project of Word gebruikt. Of men doet het soms wel eens uit het hoofd. Puur gebaseerd op ervaringen.

Alleen nu rijst de vraag met welk gereedschap kan ik zo’n stappenplan dan het beste maken en uiteindelijk strak uitvoeren. Want ons doel is toch om het op eenefficiënte manier uit te voeren, niet alleen in het maken ervan maar ook ten tijde van de uitvoering. En uiteindelijk willen we allen met goede kwaliteit, tijd en dus geld besparen tijdens de uitvoering van een stappenplan.

Time IT is het pakket wat hiervoor perfect geschikt is. Time IT is juist ontwikkeld gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring in de uitvoering van diverse implementaties.

Dus men kan Time IT niet alleen in de IT wereld gebruiken, maar ook in de business. En qua branche maakt het niets uit want ook bijv. in de Zorg of bij een ingenieursbureau worden  stappenplannen gemaakt. De ene keer voor het aansturen van een programma en de andere keer voor het wijzigen van functionaliteiten of zelf repeterende zaken in elke branche.

Juist door Time IT te gebruiken, krijgt men een strakke controle over het gehele proces. Men ziet in een oogopslag via allerlei devices wat de status is. Alles wordt visueel weergegeven. Loopt iets uit, of  had men iets moeten starten, je ziet het meteen. En natuurlijk wordt de hele communicatie automatisch uitgevoerd, niet alleen het starten van activiteiten, maar ook het reclameren ervan en niet te vergeten het informeren van management omtrent de voortgang.

Men kan de gehele communicatie vooraf definiëren en dan (her)gebruiken in elk stappenplan zonder het wiel opnieuw te hoeven uit vinden.

Ook als er repeterende activiteiten moeten worden uitgevoerd kan men binnen enkele minuten een stappenplan wat afgerond is, hergebruiken voor een nieuwe uitvoering.

Hieronder nog even een opsomming van de doelgroepen waarvoor Time IT zonder meer ingezet kan gaan worden:

 • Implementatie van programmatuur
 • Implementatie van apparatuur
 • Installatie werkzaamheden
 • Upgrade van programmatuur
 • Data migraties
 • Uitwijkplannen (Calamiteiten, zowel organisatorisch alsmede IT werkzaamheden)
 • Transitie trajecten
 • Onderhoudstrajecten
 • Verhuizingen
 • Test werkzaamheden
 • Repeterende activiteiten beheer
 • Verzameling van activiteiten die in een bepaalde tijdsvolgorde moeten worden uitgevoerd
 • Aansturen van processen zoals facturering vanuit de Business
 • Aansturing van medewerkers voor terugkerende activiteiten
 • Tijdregistratie en aanwezigheid melding voor uitzendbureaus

 

De kracht van Time IT is gebaseerd op onderstaande feiten:

 • Het is ontstaan vanuit de praktijk, dus geen extra zaken/ballast die niet relevant zijn
 • De combinatie van eenvoud, structuur en efficiëntie
 • Een dashboard w.o. een Gantt Chart geschikt voor elk type device, waarmee men op elk moment de status kan zien van de voortgang
 • Logfile waarin exact, elk moment de uitvoering van een activiteit wordt vastgelegd
 • Diverse rapportages om inzicht te verkrijgen in de status en voortgang
 • Sterke communicatie module, waarmee men in staat is om de medewerkers aan te sturen, te reclameren, status op te vragen en management te informeren
 • Een mobiele APP waarmee medewerkers ook de voortgang kunnen zien, hun eigen activiteiten kunnen zien middels een Postvakje en ook via een Gantt Chart, hun eigen activiteiten in de tijd, kunnen weergeven.

© Copyright 2024 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam