Van Chaos naar Structuur

De implementatiepraktijk vanuit een historisch perspectief

Het structureren van implementatieprocessen

Iedereen krijgt er op zijn tijd mee te maken; met gecompliceerde processen die veel tijd kosten en omvangrijk en gecompliceerd zijn omdat er veel aspecten en betrokkenen een rol in spelen. Of het nu gaat om de verbouwing van een woning of, meer zakelijker gezien, het implementeren van een nieuw softwaresysteem. Plannen en organiseren gaat vaak op ‘gevoel’, er gaat gegarandeerd (veel) mis en het afbreukrisico is groot. De tijd heeft ons veel geleerd. Lees hier een historische beschrijving van de ontwikkeling van een softwarepakket dat ervoor zorgt dat u ‘in controle’ kunt blijven en de situatie, hoe complex ook, volledig in de hand kunt houden.

Valkuilen

Of het nu gaat om het upgraden van programmatuur, de migratie van data of het installeren van technische componenten, het zijn tijdrovende processen waarbij u regelmatig wordt geconfronteerd met onverwachte onaangename verrassingen. Liever zou u ‘in controle blijven’ en de situatie volledig in de hand hebben ….

Als implementatiecoördinator van grote complexe trajecten heb ik door de jaren heen ontdekt dat iedereen tegen dezelfde problemen aanloopt. We krijgen te maken met valkuilen die hun grondslag vinden in structuur, overzichtelijkheid en consistentie. Wat kunnen die valkuilen zijn?

  • Onoverzichtelijk implementatieplan, draaiboek of stappenplan
  • Geen duidelijke taakomschrijving (wie doet wat en wanneer)
  • Geen duidelijk overzicht/inzicht ten aanzien van de voortgang
  • Geen inzicht in de consequenties van mogelijke uitloop
  • Opereren op basis van gevoel en intuïtie, niet op basis van feiten
  • Go/no go momenten zijn niet helder geformuleerd, wat pas blijkt als het fout gaat
  • Verantwoordelijkheid voor consequenties van mogelijke uitloop zijn niet geformuleerd
  • Bij uitloop blijken verwachte resources niet beschikbaar te zijn
  • Geen of gebrekkige communicatie

Kan Time IT dit oplossen?

Volgende week meer nieuws hierover…….