Van Chaos naar Structuur, vervolg

Uiteindelijk: De oplossing

Time IT neemt je daadwerkelijk werk uit handen. Ja, het is nodig om alles in te voeren (kopiëren of importeren, zelfs vanuit MS-Excel), maar daarna is het stappenplan altijd consistent en overzichtelijk. Je ziet meteen wat de totale doorlooptijd is, want alles wordt automatisch doorgerekend.

Time IT is een krachtig instrument waarmee u gecontroleerd en veilig alle processtappen van een implementatietraject kunt doorlopen. Het verschaft in- en overzicht in alle fasen van het project en brengt activiteiten, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, tijden, afdelingen en medewerkers helder in kaart.

Hiermee wordt het proces gestroomlijnd, en bent u ‘in controle’. U kunt zich bezighouden met uw core business en wordt niet langer opgehouden door implementatieproblematiek.

In diverse rollen worden we voortdurend geconfronteerd met het maken van een stappenplan voor diverse trajecten. Of het nu een stappenplan voor een functioneel upgrade traject is of voor een implementatie traject van nieuwe programmatuur/functionaliteit, technische wijzigingen, Time IT kan je helpen om zo’n plan op een gestructureerde manier te maken.  Snel wordt inzichtelijk wat de doorlooptijd van het plan is en of dit past binnen het beschikbare time-window want anders heeft dit weer consequenties voor uw klanten.

Eenmaal een stappenplan gemaakt, dan helpt Time IT je bij de uitvoering en de bewaking van het plan.  Dit door een overzichtelijk dashboard met daarin de belangrijkste informatie over de voortgang niet alleen voor de medewerkers zelf maar juist voor het management. Betrokken medewerkers worden automatisch geïnformeerd over de door hen te starten activiteiten (door middel van SMS en/of E-Mail) en de software signaleert vertragingen. Ook het management wordt middels vooraf te definiëren berichten, geïnformeerd omtrent de voortgang. Alle betrokkenen zijn hierdoor op ieder moment in de uitvoering van het plan op de hoogte van de status.

Eerder gemaakte plannen kunnen worden gebruikt als template voor nieuwe plannen. Ideaal voor regelmatig terugkerende (deel)activiteiten.

Volgende week meer omtrent de besparingen als je Time IT gebruikt tov. andere methodes.