Uitwijk test uitgevoerd middels Time IT!

Bij een financieel bedrijf heeft eind April een uitwijk plaatsgevonden als test, van alle productie applicaties door gebruik te maken van Time IT.

Binnen dit bedrijf wordt gewerkt met verschillende platformen en een SAN opslag systeem wat gesynchroniseerd wordt tussen 2 Datacenters. In het ene Datacenter staan de productie omgevingen en in het andere de Ontwikkeling, Test en Acceptatie omgevingen. De WinTel systemen die worden gebruikt worden via VMware uitgeweken. Binnen 8 uur waren alle productie applicaties inclusief de dataopslag uitgeweken naar het uitwijk datacenter.

Natuurlijk gaat dit niet zomaar vanzelf. Je hebt hiervoor een gedegen stappenplan nodig incl. alle middelen om tijdig en direct te kunnen communiceren naar alle betrokkenen.

In de maanden vooraf is met behulp van de medewerkers een gedetailleerd stappenplan opgezet m.b.v. Time IT. Dit pakket biedt de mogelijkheid om zeer gedetailleerd alle uit te voeren activiteiten onderverdeeld in zelf te definiëren groepen vast te leggen. Tevens wordt alle benodigde informatie verzameld zodat men gedegen de uitwijk kan gaan uitvoeren.

Ook in de maanden vooraf zijn allerlei werkinstructies gemaakt die via een link gekoppeld waren aan de desbetreffende activiteiten. Ook detail informatie omtrent de systemen was via een koppeling vanuit de bronsystemen die continue beschikbaar waren, beschikbaar.

Ook is vooraf bepaald wat de afhankelijkheid was en de volgorde bij het stoppen en starten van de systemen. Dit is natuurlijk van essentieel belang voor een goed verloop van het proces.

Juist door een gedegen voorbereiding en een tijdige communicatie naar alle betrokkenen is de uitwijk succesvol uitgevoerd.

Wat ook van belang is dat je in de voorbereiding niet alleen de medewerkers betrekt maar ook de business. Maak duidelijk afspraken met de business wie, wat gaat testen. En zorg er voor dat ook zij tijdig worden geïnformeerd wanneer e.e.a. getest kan gaan worden.

Juist door gebruik te maken van Time IT, hebben de mensen meer inzicht en structuur verkregen in door hun zelf uit te voeren activiteiten en de samenhang tussen de andere systemen. I.p.v. aparte kennis eilanden werd er tijdens de uitwijk gewerkt als een team!

Weer een succes middels Time IT!