Time IT wordt qua functionaliteit uitgebreid!

Op dit moment is Time IT “Tijd gedreven”. Met andere woorden Time IT houdt geen rekening met de werktijden van Medewerkers via hun persoonlijke agenda. Je kunt op dit moment activiteiten plannen per hoofdgroep, sequentieel, parallel of op een vast startmoment. Dat gaat nu veranderen.

Time IT kan dus nu ook ingezet gaan worden als een volwaardig plannings pakket.

Straks kun je bij een hoofdgroep bepalen of de aansturing van de daarin vermelde activiteiten “Medewerker” of “Tijd” gedreven zijn. Bij “Medewerker gedreven” wordt er rekening gehouden met de werktijden van een medewerker volgens zijn specifieke kalender en het programma zal ook rekening houden met de algemene kalender (feestdagen, officiële werktijden, weekenden, pauze, etc. ). Uiteindelijk is bij “Medewerker gedreven” de specifieke kalender van een medewerker leidend.

Het “Tijd gedreven” uitvoeren van activiteiten en alle andere functionaliteiten zoals de communicatie, rapportages, integratie met Outlook, Dashboard blijven ook actief voor beide scenario’s. Met andere woorden, de huidige functionaliteit zoals de gehele aansturing en informeren van mensen via allerlei innovatieve communicatie middelen werkt straks voor beide scenario’s.

Hieronder een voorbeeld van de 2 scenario’s bij de uitvoering van een activiteit met een doorlooptijd van 12 uur:

  • “Tijd gedreven”:

Start 4 april 2011 om 16:00 uur
Einde 5 april 2011 om 04:00 uur

  •  “Medewerker gedreven”:

Werktijden medewerker zijn: 08: 30 – 17:00 uur, pauze 12:00 – 12:30 uur, dus 8 uur werktijd

Start 4 april 2011 om 16.00 uur
Einde 6 april 2011 om 11.30 uur
(4 april: 1 uur, 5 april: 8 uur, 6 april: 3 uur)

Een mix van zowel “Tijd gedreven” alsmede “Medewerker gedreven” activiteiten kan, maar alleen per hoofdgroep. Dus binnen een hoofdgroep is alles gebaseerd op het ene of het andere scenario. Hierdoor is men extra flexibel voor wat betreft de aansturing van activiteiten of het nu kort lopend of langdurig is.

Hierdoor wordt Time IT niet alleen een implementatie/stappenplan pakket, maar ook een planningspakket met alle ingrediënten die nu ook al aanwezig zijn.

Door eerder genoemde punten, ontstaat er een zeer flexibel pakket dat voor vele doeleinden inzetbaar zal zijn.

Time IT zal nu gepositioneerd worden als een VOLWAARDIG Plannings EN Implementatie pakket.

De verwachting is dat deze nieuwe functionaliteit eind juni beschikbaar is!