Time IT helpt u met de coördinatie van een Calamiteit!

Calamiteiten kunnen onverwachts en in allerlei vormen plaatsvinden. Denkt u maar eens aan brand-, water-, explosie- of stormschade. Het kan een enorme impact hebben op uw bedrijfsproductie en –proces(sen). En het brengt de continuïteit van elk bedrijf in gevaar.

Het niet of niet adequaat optreden kan grote gevolgen voor de mensen binnen een bedrijf hebben. Bij brand bijvoorbeeld, kunnen schadelijke en agressieve stoffen vrijkomen die corrosievorming veroorzaken. Weersinvloeden en het aanwezige vocht van bluswater in combinatie met deze stoffen kunnen de schade zelfs onherstelbaar groot maken.
Als er tijdens brand niet of onjuist wordt gehandeld, zal niet alleen het herstel langer duren, het kan zelfs lijden tot het total-loss verklaren van uw opstal en de aanwezige inventaris, zoals machines en materieel. Het mag duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft voor een onderneming.

Omdat bedrijfshulpverleners (BHV’ers) snel en zeker moeten handelen om schade aan mensen en middelen te voorkomen of te beperken, is een gedegen stappenplan toegespitst op calamiteiten van cruciaal belang.

Een calamiteit is niet te voorkomen. Maar u kunt zich er wél goed op voorbereiden. Dat kan met behulp van Time IT. Want binnen Time IT  is alle functionaliteit aanwezig om een goed stappenplan voor allerlei soort calamiteiten op te zetten. Ten tijde van een ramp zal er door Time IT een speciale module beschikbaar worden gesteld waarmee u binnen enkele minuten een volwaardig stappenplan heeft. Met alle benodigde medewerkers en alle informatie die noodzakelijk is om uw calamiteit te bestrijden. Hierdoor bent u in staat om vanaf één plek de activiteiten te coördineren. Zo weet u zeker dat  er niets vergeten wordt en dat iedereen tijdig wordt geïnformeerd omtrent de status en de voortgang.

Time IT zorgt er tevens voor dat alle handelingen vastgelegd worden in een logfile zodat u na afloop met de betrokkenen de desbetreffende calamiteit gedegen kunt evalueren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Mirada BV (info@mirada.nl of telefonisch:030 26 000 18).  Zij overtuigen u middels een demo, geheel vrijblijvend, over de werking van deze specifieke module.