Time IT gaat mobiel!

In Februari zal de applicatie voor de mobiele devices gereed zijn. In eerste instantie zal de APP gemaakt worden voor het IOS en Windows phone platform. Pas in een later stadium zal het ook geschikt gemaakt worden voor Android en Windows RT platform. De APP is puur informatie verstrekken omtrent de status van de voortgang gedurende de uitvoering van het stappenplan.

Wel zal het in begin meteen geschikt zijn voor web-based.

De volgende functionaliteiten komen beschikbaar:

 • het stappenplan incl. de volgende details:
  * alle details zoals hoofdgroep, afdeling, medewerker, activiteiten, doorlooptijd, etc.
  * opvragen van de inhoud van het veld Opmerkingen
  * opvragen van de inhoud van het veld Werkinstructies
  * opvragen van de inhoud van het veld. Communicatie
 • het dashboard:
  * een Pie chart waarin de algemene status van het stappenplan wordt weergegeven
  * de logfile waarin o.a. de start en afmeldingen van de activiteiten wordt vastgelegd
  * de Gantt Chart met allerlei details zowel op hoofdgroep als detailniveau, opvraagbaar via allerlei selecties

Door deze APP is de voortgang van een stappenplan in uitvoering altijd te volgen mits men natuurlijk gekoppeld is aan het netwerk van de organisatie. Dus het medium wat gebruikt wordt, moet wel gekoppeld zijn.

De verwachting is wel dat over een half jaar de APP uitgebreid wordt, waardoor het mogelijk wordt om via een mobiele device een terugkoppeling te geven naar het stappenplan zelf. Dus i.p.v. een e-mail of sms te retourneren naar de manager, kan men o.a. zelf de status afmelden via hun eigen mobiele device.