Management informatie

Ten tijde van de uitvoering van een plan, kan men via het Dashboard de status zien van de desbetreffende uitvoering. Het Dashboard bestaat uit 3 secties.

In de eerste sectie ziet u in het linker gedeelte de status van alle activiteiten. In het linker onderste gedeelte ziet u hoeveel tijd met het hele plan gemoeid is en hoeveel tijd er al verbruikt is.

In het rechter gedeelte ziet u de status van de geselecteerde hoofdgroep. Het bovenste gedeelte geeft de status van de desbetreffende activiteiten en in het onderste gedeelte ziet de status mbt. de tijd zowel de totaal benodigde tijd alsmede de tijd mbt. de status: in de wacht, afgerond, etc.

In het Details gedeelte ziet u de logging van alle handelingen die er al hebben plaats gevonden. Tevens hebt u hier een overzicht van alle activiteiten en hoofdgroepen, parallel of sequentieel.

Ook kunt u vanuit dit scherm een communicatie bericht via de gebruikelijke methode, opstellen voor alle betrokkenen onafhankelijk van de eerder gedefinieerde berichten. U kunt hier bijv. een bericht rondsturen dat alles volgens plan verloopt.

Ook ziet u aan de rechterkant de algemene informatie van het stappenplan. Bijv. de totale window tijd, totale doorlooptijd, etc.

In het rechtse scherm (Gantt Chart) krijgt u weer een overzicht op hoofdgroep niveau te zien met daarbij 2 verticale balken. De blauwe balk geeft de actuele tijd weer en de groene balk geeft de status aan van de voortgang van het stappenplan.

Indien een bepaalde activiteit of stap van een hoofdgroep gaat achterlopen, wordt het kader van de desbetreffende hoofdgroep rood. Ook zal dan bij een achterstand de blauwe balk de groene balk gaan inhalen. De achterstand wordt dan zichtbaar middels een kleur verandering van de groene balk in oranje. Hierdoor hebt u altijd inzicht in de voortgang van uw stappenplan / draaiboek.

Zoals u kunt zien geeft het Dashboard u alle informatie omtrent de voortgang van uw stappenplan / draaiboek. Te allen tijde is de status van de uitvoering op allerlei niveaus zichtbaar.

Volgende keer meer uitleg over de diverse rapportages die beschikbaar zijn.