Knelpunten vanuit de klant en de OPLOSSING!

Hieronder een weergave van de knelpunten die klanten op dit moment ervaren bij de uitvoering van o.a. diverse datamigraties, implementaties van nieuwe programmatuur, implementeren van nieuwe infrastructuur, etc.

Tevens wordt per knelpunt aangegeven hoe Time IT dit qua functionaliteit kan oplossen.

Alle bovengenoemde knelpunten heb ik zelf ervaren in de afgelopen jaren bij diverse trajecten bij meerdere organisaties. Uiteindelijk heeft dit geleid tot e realisatie van Time IT. Wij kunnen u bewijzen dat u door gebruik te maken van deze methodiek, uw implementatie, datamigratie of andere trajecten succesvol zullen zijn.