Het vertrekpunt , een PoC (vervolg)!

Wanneer u de keuze voor een bepaalde technologie heeft gemaakt, wilt u graag weten of en hoe deze in uw eigen omgeving werkt. De keuze moet dan wel goed en doordacht zijn. Daarom adviseren wij altijd bij grotere organisaties een Proof of Concept uit te voeren, alvorens over te gaan tot de aanschaf van een software pakket als Time IT.

Uiteindelijk bent u erbij gebaat dat de gebruikte methodiek ook binnen uw omgeving de beloofde resultaten laat zien.

Ook voor dit onderdeel van onze aanpak zal tijd, geld en onverwachte negatieve verrassingen voorkomen worden. Wat we namelijk doen is:

 • Een duidelijke afbakening maken van de Proof of Concept in de vorm van een Statement of Work. Denk hierbij aan de scope, randvoorwaarden en stappen die nodig zijn om de Proof of Concept uit te kunnen voeren, niet alleen vanuit de leverancier kant maar ook vanuit de klant perspectief. Ook bepalen we vooraf in de SoW wat de investeringskosten zullen zijn als de PoC succesvol wordt afgerond.
 • Welke huidige stappenplannen of planningen gaan we uitvoeren met Time IT?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor de installatie van het product?
 • Verplichte beschikbaarheid van medewerkers voor training en uitvoering.
 • Acceptatiecriteria definiëren met de belanghebbende om de kaders te bepalen.
 • Benodigde tijd voor de gehele Proof of Concept.
 • De Proof of Concept tot uitvoer brengen binnen de gestelde kaders.
 • Demonstreren aan betrokkenen binnen de organisatie wat het pakket voor hun kan gaan betekenen.
 • Bevindingen bespreken met Management.


De aanpak van Mirada

Tijdens de Proof of Concept gaan we aan de slag bij u op kantoor. Een manager vanuit Mirada zal het volledige proces bewaken en de aansturing van het PoC team doen. Dit team wordt samengesteld in overeenstemming met de klant. Onze voorkeur heeft het om naast onze eigen consultants ook uw mensen te laten aansluiten. Dit om zoveel mogelijk ‘kruisbestuiving’ en een zo zuiver mogelijk beeld achter te laten.

Alle programmatuur wordt beschikbaar gesteld, dus inclusief de mobiele applicatie zodat u vanaf elke werkplek en/of mobiel device de werking van het pakket kunt ondervinden.

Wij adviseren om de PoC uit te voeren op een omgeving, beschikbaar gesteld door Mirada, in de Cloud. U kunt dan deze omgeving gebruiken via een Remote Desktop verbinding.

Ook zal er regelmatig overleg zijn met een Stuurgroep waarin de voortgang en eventuele knelpunten aan de orde komen. Ook de resultaten van de uitvoering worden hier in het kort besproken.

Een vertegenwoordiger van uw organisatie is hierbij essentieel voor de bewaking van het proces.

Tot slot bespreken we de bevindingen en de resultaten met het Management. U kunt er nu op rekenen dat u weet waar u aan toe bent en u kunt met een gerust hart de gevraagde investering doen.


De duur

Een Proof of Concept kunnen wij normaal binnen een tot 2 maanden afronden. De doorlooptijd is mede afhankelijk van wat u wilt laten uitvoeren m.b.v. Time IT. De beschikbaarheid van uw mensen is hierbij van essentieel belang!

Voordelen

Onze aanpak is anders! Onderstaande voordelen liggen binnen uw handbereik:

 • U weet wat u aan uw aankoop gaat hebben.
 • U ziet direct de bruikbaarheid van Time IT in uw organisatie.
 • U ziet direct de voordelen van Time IT in het gebruik.
 • Advies over de vervolgstappen.