Extra module “Calamiteiten” inzetbaar!

Zoals al eerder genoemd is de extra module “Calamiteiten” inzetbaar bij calamiteiten zoals Brand, Reanimatie, Bommelding, etc.

Maar vanwege het gebruik van functies/rollen in eerder gebouwde templates, is deze module ook inzetbaar voor andere calamiteiten binnen de infrastructuur van een organisatie zoals een Netwerkverstoring, Computerstoring, Uitwijk van een Datacenter, etc.

Het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Men bouwt van te voren een template gebaseerd op functies/rollen. In de template worden alle gegevens verwerkt zoals de uit te voeren activiteiten, benodigde tijd, procedures/werkinstructies, communicatie berichten, etc.

Zie hieronder een voorbeeld van een (nog niet volledige) template.Voorbeeld uitgewerkte template voor een uitwijk calamiteitAls de template volledig is opgebouwd kan men via de functie calamiteiten, het desbetreffende template oproepen. Men ziet dan de onderstaande matrix.

Matrix met daarin vermeld alle functies/medewerkersDe matrix wordt dynamisch opgebouwd a.h.v. de vooraf gedefinieerde functies en de daaraan gerelateerde medewerkers. Pas als alle functies in de template zijn ingevuld en alle functies gekoppeld zijn aan medewerkers, kan het uitwijkplan direct in werking worden gesteld. Alle vooraf gedefinieerde zaken zoals communicatie berichten, opmerkingen en/of procedures/werkinstructies of schema’s van de configuratie, worden automatisch meegenomen.

Dit betekent dat deze module voor elk soort calamiteit inzetbaar is binnen diverse organisaties. En natuurlijk komt een calamiteit nooit bij u voor, maar WEES wel  VOORBEREID!