Doelgroep uitgediept: Technisch draaiboek

Een Technisch draaiboek bevat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een technische wijziging door te voeren in de infrastructuur van een organisatie. De stappen die moeten worden uitgevoerd kunnen we onderverdelen in 2 groepen:

De eerste groep bevat die stappen die noodzakelijk zijn op voorhand om de technische wijzigingen door te voeren. Dus bijv. het stoppen van de relevante applicaties, databases en systemen en aanverwante zaken. De tweede groep bevat die stappen die betrekking hebben op de technische wijzigingen zelf.

Het doorvoeren van een technische wijziging valt onder het proces Change Management van ITIL. Meestal worden zo’n soort wijzigingen in de avond of in een weekend doorgevoerd zodat het zo min mogelijk impact heeft op de business.

Aangezien een technische wijziging meestal een downtime van de systemen betreft, dient zo’n technische wijziging strak aangestuurd te worden. Middels de methodiek waarop Time IT is gebaseerd is dit zonder meer realiseerbaar. Binnen Time IT worden de stappen strak gedefinieerd en aangestuurd middels allerlei innovatie communicatie middelen.

De aspecten die in een technisch stappenplan een rol spelen zijn:

  • wie doet nu wat;
  • wat doet die persoon;
  • hoeveel tijd heeft men nodig;
  • wat zijn de afhankelijkheden;
  • welke volgorde moet gehanteerd worden;
  • welke onderverdeling kunnen we maken zodat het overzichtelijk blijft voor iedereen;
  • welke procedures of instructies liggen ten grondslag van de uit te voeren activiteit;
  • zijn er nog specifieke opmerkingen die bij de uitvoering van belang zijn.

Veel organisaties besluiten om technische wijzigingen te groeperen door deze een keer per maand te laten uitvoeren. Doordat alleen maar de technische wijzigingen veranderen, kun je binnen Time IT gebruiken maken van reeds ingevoerde en uitgevoerde stappenplannen. Dit betekent dat je het stoppen en starten van de systemen en applicaties kunt hergebruiken middels een specifieke functie binnen Time IT. Hierdoor hoef je alleen maar de desbetreffende technische wijzigingen te definiëren en het nieuwe stappenplan is weer klaar. Door deze functionaliteit te gebruiken win je heel veel tijd en dus geld voor elke organisatie.

Waarom zou je het wiel opnieuw gaan uitvinden als je het al een keer hebt gedaan?

Dus een Technisch draaiboek (stappenplan) wordt dus gebruikt voor alle technische wijzigingen binnen een organisatie en door gebruik te maken van de functionaliteit binnen Time IT bespaart u als organisatie heel veel tijd en geld. Middels de strakke aansturing en informeren van mensen vermindert u ook de risico’s voor uw business, want u weet ten allen tijde waar u aan toe bent.  U bent en blijft altijd in control!