Doelgroep uitgediept: Organiseren van evenementen!

Evenementen organiseren is leuk, maar kost vaak veel tijd en moeite. Een echte uitdaging voor de projectmanagers! En dan hebben we het nog niet over de aansturing. In de praktijk blijkt dat veel organisaties op dit moment Excel gebruiken voor het samenstellen van een draaiboek.

Alleen in de praktijk ondervindt men toch veel problemen hiermee. Het is tijdrovend, niet altijd consistent in de berekening van de tijden, is vaak onoverzichtelijk en aansturing ervan vergt veel tijd. Dit is natuurlijk wel te begrijpen, want Excel is een reken/hulp programma en niet gemaakt voor het maken van een draaiboek, laat staan de aansturing ervan.

Om dit proces efficiënter te laten verlopen, heb je ander gereedschap hiervoor nodig. Time IT van Mirada biedt nu deze mogelijkheden.

Omschrijving van het pakket:
Mirada levert een pakket genaamd Time IT, wat er voor kan zorgen dat een verzameling van activiteiten/stappen binnen diverse processen van een organisatie samengevat in een consistent, geavanceerd en gestructureerd stappenplan/draaiboek op het gewenste tijdstip en door de juiste persoon via allerlei innovatieve communicatie middelen real time wordt aangestuurd met als doel meer efficiëntie, tijdsbesparing en risico vermindering voor de business.

Hieronder in een schematische weergave, de cruciale aspecten die in een draaiboek van evenementen, essentieel zijn. En uiteindelijk draait alles om de communicatie, niet alleen de aansturing van mensen maar ook op de juiste momenten het informeren van mensen bijv. je opdrachtgever/klanten of het management.

Aspecten van een stappenplan

 

Inzet van Time IT is tweeledig:

1. Time IT kan gebruikt worden voor het maken van een consistent stappenplan/draaiboek middels allerlei geavanceerde technieken zoals kopiëren van bestaande templates, manuele invoer en import data vanuit Excel;

2. Time IT kan gebruikt worden voor het aansturen van een stappenplan/draaiboek op een gestructureerde manier en via allerlei innovatieve communicatie middelen waardoor er meer efficiency, tijdsbesparing en risico vermindering voor business direct wordt gerealiseerd!

Op dit moment blijkt juist dat een draaiboek gemaakt in Excel niet overzichtelijk is, vaak niet consistent is m.b.t. de start/doorloop en eindtijden en qua aansturing helemaal niet kan. Juist door de inzet van Time IT bespaart u veel tijd en dus uiteindelijk ook geld en u houdt ook nog tevreden klanten over!

Om u te overtuigen, nodig ik u graag uit voor een demo van het pakket. Vraag geheel vrijblijvend een demo aan en u zult zien dat u met Time IT de eerder genoemde besparingen, direct kunt verwezenlijken. Het is toch prettig als u uw opdrachtgever/klanten kunt informeren als bepaalde zaken tijdig zijn afgerond of als er een uitloop is, dat u direct op de hoogte bent en direct adequate actie kunt ondernemen.

Met Time IT kunt u dat. Het is een bewezen methodiek, alleen nu verpakt in een geavanceerd programma!