Doelgroep uitgediept: Opzetten van een Calamiteitenplan!

Elke organisatie zou moeten beschikken over een calamiteitenplan! Want een calamiteit komt altijd onverwachts. Een calamiteit betreft heel veel zaken niet alleen binnen Automatisering maar ook de organisatie zelf.

Onlangs is er veel gepubliceerd omtrent data en/of e-mail verlies binnen diverse organisaties. Zijn de organisaties hierop wel voorbereid? Volgens de huidige gegevens niet, want calamiteiten bestrijding in welke vorm dan ook, heeft nooit de hoogste prioriteit binnen een organisatie. Pas als er een calamiteit zich voordoet, komt het weer bovenaan op de agenda van het Management en krijgt het de volle aandacht. Pas dan wordt er tijd en dus ook geld vrijgemaakt om voorbereidingen te treffen ten tijde van een calamiteit.

Vaak wordt vergeten dat een calamiteit behoorlijke schade kan veroorzaken, niet alleen aan gebouwen, apparatuur, mensen maar ook het imago van het bedrijf.

Binnen Time IT is een extra module gemaakt waarin elk type calamiteit kan worden aangemaakt middels een template. Dus men zich gaan voorbereiden op de uit te voeren taken i.g.v. een calamiteit. Door de uitgebreide functionaliteit in Time IT is men staat alle aspecten die relevant zijn, te plaatsen in een template.

Op het moment dat een calamiteit zich voordoet, kan men middels enkele taken, heel snel een calamiteitenplan in uitvoering plaatsen. Mensen worden middels de innovatieve communicatie middelen binnen Time IT, direct geïnformeerd.

Eigenlijk moet je wel vooraf de risico’s in kaart brengen. Je moet als organisatie goed gaan bepalen welke risico’s je loopt en wat de impact hiervan is naar je eigen organisatie. Ook zaken rondom je bedrijf zoals tankstations, spoorlijnen, andere bedrijfspanden, en nog veel meer, spelen een rol in je analyse. Dus doe dat eerst en bepaal dan a.h.v. de conclusies de stappen die je moet ondernemen.

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel omtrent het Calamiteitenplan:

http://ow.ly/7KX8V