Doelgroep uitgediept: Algemeen stappenplan

Wat wordt er nu bedoeld met een Algemeen stappenplan? Eigenlijk heel simpel, de benaming Stappenplan wordt door alle doelgroepen gebruikt. De aspecten die altijd een rol spelen bij het opstellen van een Stappenplan zijn:

  1. wie doet wat;
  2. wat doet die persoon;
  3. hoeveel tijd heeft men nodig;
  4. wat zijn de afhankelijkheden;
  5. welke volgorde moet gehanteerd worden;
  6. welke onderverdeling kunnen we maken zodat het overzichtelijk blijft voor iedereen;
  7. welke procedures of instructies liggen ten grondslag van de uit te voeren activiteit;
  8. zijn er specifieke opmerkingen die bij de uitvoering van belang zijn.

M.a.w. bovengenoemde aspecten (nr. 1 t/m. 6) gebruik je bij elk stappenplan, misschien bij de ene in mindere mate, maar ze zijn wel allemaal van toepassing. Alleen de punten 7 en 8 hoeven niet gebruikt te worden. Dit kan echt per situatie verschillen.

Er is nu ook de mogelijkheid om de activiteiten aan te sturen middels de specifieke agenda van de Medewerker, waarbij gekeken wordt naar beschikbaarheid, in plaats van alleen Tijd.

Communicatie speelt in alle stappenplannen een grote rol. Met het pakket van Time IT heb je de mogelijkheid om berichten die helpen bij de aansturing, alsmede bij het informeren van het management en/of de gebruikers, vooraf te definiëren. De berichten worden dan automatisch per SMS of E-mail verzonden.

In het ene stappenplan heb je misschien heel weinig communicatie berichten, in een andere heel veel. Dit is per situatie afhankelijk. En juist door de flexibiliteit van het pakket, kun je deze allemaal vooraf zelf bepalen en definiëren.

Iedere organisatie heeft te maken met stappenplannen. Time IT kan daardoor in elke branche gebruikt worden, zowel in de ICT, Detacheringbedrijven, Bouw sector, Installatie bedrijven, Onderhoudsbedrijven, als bij het organiseren van evenementen.

Door te kiezen voor de gestructureerde manier van werken met Time IT, bespaart uw organisatie gegarandeerd veel tijd en geld.