De toegevoegde waarde van Time IT!

Bij de implementatie van nieuwe programmatuur of wijzigingen in de infrastructuur, zowel functioneel als technisch, of andere trajecten waar een stappenplan vereist is, wilt u de situatie volledig onder controle houden.

De uitvoering van een upgrade of implementatie gaat vaak volgens een stappenplan en/of draaiboek. In het bijzonder het managen van dit proces is tot nu toe niet of slecht te besturen c.q. te controleren.

Vele organisaties die te maken hebben met complexe implementatie/planning trajecten, hebben door de jaren heen ontdekt dat iedereen tegen dezelfde problemen aanloopt. Men heeft te maken gekregen met valkuilen die hun grondslag vinden in structuur, overzichtelijkheid en consistentie.

 • Onoverzichtelijk implementatieplan, draaiboek of stappenplan;
 • Geen duidelijke taakomschrijving (wie doet wat en wanneer);
 • Geen duidelijk overzicht/inzicht ten aanzien van de voortgang;
 • Geen inzicht in de consequenties van mogelijke uitloop;
 • Opereren op basis van gevoel en intuïtie, niet op basis van feiten;
 • Go/no go momenten zijn niet helder geformuleerd, wat pas blijkt als het fout gaat;
 • Verantwoordelijkheid voor consequenties van mogelijke uitloop zijn niet geformuleerd;
 • Bij uitloop blijken verwachte resources niet beschikbaar te zijn;
 • Geen of gebrekkige communicatie;

Wat kan Time IT voor uw organisatie betekenen?

Scherm Gantt ChartTime IT is een krachtig instrument waarmee u gecontroleerd en veilig alle processtappen van een implementatie en/of planning traject doorloopt. Met Time IT bestuurt u eenvoudig en real-time via allerlei communicatie middelen zoals SMS en/of e-mail de voortgang van alle activiteiten waarbij de aansturing zowel medewerker als tijd gedreven kan zijn. Planning en regie worden doelmatig aangepakt zodat u sneller kunt werken en flexibeler bent.

 Dit betekent concreet het volgende:

 • Volledig overzicht in één oogopslag;
 • U kunt vooraf de communicatie naar uw medewerkers (intern/extern) definiëren middels SMS en/of E-mail;
 • U bent door een uitgebreid real time dashboard en heldere communicatie-tooling altijd in control;
 • Inzicht heeft in uitgevoerde handelingen door een automatisch opgebouwd log bestand;
 • Optimaal efficiënt resource management executie kan bereiken door geïntegreerd inzicht in agenda en een verificatie proces vooraf;
 • Vooraf window afstemming kan bepalen met de Business;
 • Weet dat het proces altijd consistent is daar de tijden automatisch worden doorgerekend;
 • Uw stappen eenvoudig kunt integreren vanuit Excel;
 • U werkinstructies, opmerkingen kunt integreren zodat u één totaal oplossing hebt voor uitvoering van stappenplannen;
 • Gestructureerd werken;