De Campagne

Afgelopen week is de Campagne voor het maken van afspraken m.b.t. Time IT afgerond.

Via de organisatie Cantab, Marketing Services in Amsterdam zijn 160 potentiële klanten benaderd. Men heeft contact gezocht met mensen binnen een organisatie die verantwoordelijk zijn voor Project of Implementatie Management. Dit heeft geleid tot interessante gesprekken en natuurlijk afspraken.

Hieronder enkele reacties van gesproken personen van diverse bedrijven t.a.v. gebruik conventionele methodes:

  • Meneer zegt dat in het verleden ook gebruik werd gemaakt van MS Excel, maar dat daar veel problemen mee waren. Planningen konden in grote lijnen nog wel gedaan worden, maar een stappenplan wordt ingewikkelder als er meerdere activiteiten in werden opgenomen.
  • Bij complexe projecten wordt ook gebruik gemaakt van MS Projects. Meneer ziet ook dat MS Projects te statisch is en dat het gevoelig is voor fouten als er wat veranderd wordt.  Met name de veranderingen die moeten worden doorgevoerd kosten soms veel tijd.
  • Meneer geeft aan dat men werkt met MS Excel of met MS Projects. Dit zijn programma’s die volgens meneer tot op zekere hoogte voldoende capaciteiten bieden. Echter, als er verschuivingen zijn of andere onderdelen in het project worden aangepast, kan het nog wel eens problemen opleveren.
  • Meneer weet wel dat men intern bezig is geweest om te zoeken naar een systeem waardoor men efficiënter kan omgaan met projectmanagement. Hier is een belangrijke rol in weggelegd voor een systeem dat eenvoudig een stappenplan opstelt. Daarnaast moet er goede controle en overzicht zijn op de activiteiten in het project. Meneer geeft aan dat ze nu gebruik maken van MS Excel, maar dat dit enkel is omdat er geen beter systeem voor handen is. In Excel worden stappenplannen al snel onoverzichtelijk en worden er fouten gemaakt in de aangehouden tijden als er veranderingen of vertragingen zijn.
  • Meneer gaf aan dat er voor de grotere projecten MS Projects gebruikt wordt. Dit betekent 20, 30 of 40 stappen in een plan. Verder wordt er voor de kleine projecten Word gebruikt, dit is voor projecten korter dan 5 dagen. Meneer gaf aan dat hij soms wel een halve dag bezig is met het maken van een stappenplan en voor de hele grote soms een dag.
  • Meneer geeft aan dat veranderingen in Excel of Word altijd leidt tot fouten. Kopieer acties leiden ook tot grote fouten in de formules. Uiteindelijk ziet men zelf de fouten niet meer en raakt men Excel blind. Overzicht op hoger niveau is bijna onmogelijk en creëert alleen maar meer fouten.
    Gebruik een pakket waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, dan is het voordeel ook vele malen groter.

Uiteindelijk heeft deze campagne geleid tot het volgende resultaat:


Op dit moment vinden er nog diverse contacten met de potentiële klanten plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een demo kunnen gaan geven. Visueel zegt natuurlijk veel meer dan 1000 woorden op papier.

Het is de bedoeling om deze campagne weer te gaan uitvoeren in de maand juni onder meer dan 200 potentiële klanten.
Komende weken worden er nog wel diverse nabelacties uitgevoerd met als opzet het maken van een afspraak.

Volgende keer meer uitleg omtrent de management informatie vanuit Time IT.