De besparingen door Time IT

De besparingen:

Hieronder een aantal besparingen in percentages uitgedrukt. Hoeveel het nu daadwerkelijk in geld opbrengt is per organisatie verschillend. In ieder geval kunnen we stellen dat bij een middelgrote organisatie waarbij toch maandelijks implementaties, upgrades en andere gestructureeerde wijzigingen plaatsvinden, men door de methodiek van Time IT te kiezen, minimaal één FTE op jaarbasis kan besparen bij het maken/voorbereiden van een stappenplan.

  • 70% tijdsbesparing bij het maken van een draaiboek (door middel van templates gebruik, importeer functionaliteiten vanuit Excel, multi-user en basis stamdata)
  • 35% minder kans op een afbreuk/roll-back in de uitvoering door betere validatie / verificatie vooraf
  • 50% minder kans om een afbreuk/roll-back in de uitvoering door betere bewaking en communicatie van het draaiboek
  • 40% minder kans op afbreuk/roll-back vanwege herplannings problemen in de uitvoering van het draaiboek

Natuurlijk is de bovengenoemde besparing van één FTE niet het totale beeld. Want door een consistent, gestructureerd stappenplan te maken, bespaar je uiteindelijk tijdens de uitvoering ook geld.
Want wat zou het betekenen voor uw organisatie, als blijkt dat er uitloop is tijdens de implementatie en dat u uw primaire business systemen niet kunt gebruiken voor een aantal uren? Of de implementatie gaat uiteindelijk fout en u moet een roll-back uitvoeren terwijl de business staat te wachten op het gebruik van uw primaire systemen?

Wat zou dat uw organisatie kosten? Wat betekent dat voor uw imago naar de klanten? Natuurlijk veel meer dan één FTE.
Dus uiteindelijk zijn de besparingen door gebruik van Time IT veel meer!

De volgende keer gaan we de voordelen behandelen van Time IT tov. andere methodes.