De APP van Time IT is nu LIVE!

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden kunt u de voortgang van een implementatie of migratie trajecten, etc. volgen op uw mobiele device zoals een mobiele telefoon of tablet. Komende maand is de programmatuur te downloaden via de APP store van Apple en de Windows Store van Microsoft. Indien klanten een ander platform willen dan wordt dat op aanvraag geregeld.

Ook kunt u de applicatie starten via elke browser op een willekeurig device.

Gantt Chart voorbeeld

Gantt Chart voorbeeld

 

Via deze APP kunt u zowel op hoofdniveau als detail niveau alle gegevens zien. Of u nu alle hoofdgroepen wilt bekijken of alle activiteiten, zelfs de logfile van de uitgevoerde activiteiten kunt u op uw device bekijken c.q. volgen.

Naast de Gantt Chart is er ook een Pie Chart waar u op hoofdniveau of detail niveau de zaken kunt volgen.

Pie Chart

Pie Chart

Bij het inloggen bepaalt u ook zelf de refresh tijd van de data. Vooral bij de Gantt Chart wordt de vooraf gedefinieerde instelling door u zelf altijd op die manier weergegeven.

Voor uitleg omtrent de kleuren en lijnen in de Gantt Chart kunt u middels het ? teken, de legenda opvragen.

Middels deze APP bent u ten alle tijde volledig in control, want op elk moment van de dag en op elk device kunt u de uit te voeren activiteiten volgen.