Communicatie via Time IT

Real-time communicatie over de voortgang per SMS of e-mail (berichten worden vooraf samengesteld op basis van vaste tekst en/of variabelen).

Dit is het communicatie scherm waarin u aan de hand van de diverse vooraf gedefinieerde gebeurtenissen een of meerdere berichten kunt definiëren. Op het moment.dat u een gebeurtenis hebt gekozen, bepaalt u of het voor alle berichten geldt of voor selectieve berichten. U kunt zelfs meerdere berichten koppelen aan één activiteit. Bijvoorbeeld een start bericht naar de desbetreffende medewerker en een informatie bericht naar het management.

Daarna bepaalt u inhoudelijk het bericht en geeft u aan of het een SMS of e-mail of beiden betreft. Het bericht kan worden samengesteld middels vaste tekst of een combinatie van vaste tekst en variabelen vanuit de database.

Via dit scherm bepaalt u inhoudelijk het bericht. Allereerst bepaalt u of u een SMS en/of een e-mail bericht wilt aanmaken. Daarna kunt u aangeven naar wie u de berichten wilt versturen. Uiteindelijk bepaalt u zelf de inhoud van het bericht.

Tevens kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden hoe u de geadresseerden kiest. U kunt bijvoorbeeld een bericht direct aan een persoon koppelen of een groep mensen of de variabele gebruiken uit de database. Aangezien de variabele gekoppeld is aan ’n activiteit, wordt de geadresseerde automatisch bepaald door Time IT. Als het een SMS bericht betreft, zal Time IT zelf het desbetreffende 06 nummer gebruiken voor het versturen van een bericht. Voor wat betreft e-mail zal Time IT zelf het zakelijke e-mail adres selecteren. U kunt kiezen uit de diverse variabelen die relevant zijn voor het bericht. Hier bent u vrij om zowel vaste tekst alsmede een combinatie met diverse variabelen in te voeren.

Dat betekent dat u bijvoorbeeld maar één bericht hoeft te definiëren voor het starten van alle activiteiten in een plan (meer dan 100 stappen) verdeeld over 25 personen.

U bent ook in staat een standaard bericht vooraf te definiëren en deze te alloceren ten tijde bij het aanmaken van een bericht. Dit is mede afhankelijk van het soort bericht dat u wilt versturen.

Volgende keer meer nieuws omtrent de campagne van Time IT voor het werven nieuwe prospects.