Aspecten van een Real-Time Stappenplan aangepast

Vanwege de verandering in functionaliteit waardoor Time IT een volwaardig Real-Time planningspakket wordt, is het overzicht waarin alle aspecten worden weergegeven gewijzigd. Nu wordt duidelijk aangegeven dat de aansturing van een stappenplan per hoofdgroep zowel “Medewerker” alsmede “Tijd” gedreven kan worden ingesteld.

Aspecten van een Real-Time Stappenplan

Bij de keuze van “Medewerker” wordt eerst de Algemene kalender geraadpleegd en zodra de specifieke medewerker is geselecteerd wordt zijn agenda gebruikt om de planning real-time bij te werken.

Bij de keuze van “Tijd” wordt de benodigde doorlooptijd gebruikt en wordt er dus geen rekening gehouden met kalenders/agenda’s van de desbetreffende medewerkers.

Alle andere functionaliteiten zoals hierboven zijn weergegeven w.o. de communicatie werkt straks in beide scenario’s.