Terugblik ontwikkeling Time IT in 1½ jaar

Inmiddels is het 1½ jaar geleden dat Time IT versie 2.0 is gelanceerd in de markt. Hieronder nu in het kort een weergave welke functionaliteiten er sinds die tijd veranderd zijn.

Tevens wordt erbij aangeven wat de nieuwe functionaliteiten voor u als organisatie kunnen betekenen.
Hierbij de opsomming:

 • In eerste instantie was Time IT alleen maar geschikt voor het aansturen van activiteiten conform tijd. D.w.z. dat als een activiteit 12 uur duurt en deze gaat starten om 15.00 uur, deze is afgerond om 03.00 uur in de nacht. De daarop volgende activiteit gaat daarna meteen starten. Er wordt dus geen rekening gehouden met de agenda van de desbetreffende medewerkers. Men kon alleen wel een activiteit op een vast moment laten beginnen.
  Medio 2010 hebben we ervoor gezorgd dat activiteiten/stappen zowel via de agenda van een medewerkers als via tijd aangestuurd kunnen worden. Dus Time IT heeft een agenda per medewerker. Nu kun je dus planningen maken verspreid over dagen/weken en/of maanden. Het unieke hiervan is wel dat je per hoofdgroep kunt beslissen welke aansturing je wenst, tijd of agenda. Dus voor projecten inzetbaar voor het gehele traject, vanaf ontwerp (agenda gedreven)  tot en met implementatie (tijd gedreven).
 • DOEL: niet alleen inzetbaar voor implementaties (tijd gedreven) maar ook NU voor complete project planningen (agenda gedreven).
 • In de Gantt Chart hebben we het kritieke pad middels een rode balk weergegeven. Je kunt dus direct real time zien of de planning haalbaar is en waar de kritieke paden liggen.
 • DOEL: direct inzicht in het kritieke pad van een project planning en of het vooraf gesproken tijdwindow haalbaar is.
 • In de Gantt Chart hebben we ook het zoomniveau uitgebreid. Nu kun je inzoomen vanaf 1 uur tot een maand. Dit is praktisch bij langdurige planningen.
 • DOEL: beter inzicht in langdurige planningen.
 • Status van de actuele hoofdgroep wordt in het dashboard weer gegeven ipv. elke keer de eerste hoofdgroep.
 • DOEL: direct real time inzicht in de voortgang per hoofdgroep.
 • Rapportages aangepast m.b.t. weergave van de hoofdgroepen.
 • DOEL: betere inzicht in rapportages.
 • Koppeling gerealiseerd met de Exchange server voor de agenda van de medewerker. Men kan nu kiezen of men werkt met de eigen agenda van Time IT per medewerker of dat men de agenda’s gaat importeren vanuit de Exchange server. Exchange server is dan wel leidend.
 • DOEL: efficiënter werken door direct de agenda van Exchange te gebruiken.
 • Bijlage meesturen bij het versturen van een e-mail bericht. Dus van te voren kan men een koppeling leggen en als het bericht uiteindelijk wordt verstuurd, gaat de bijlage mee.
 • DOEL: flexibeler in de communicatie. Bijv. laatste versie planning meesturen bij 1e. activiteit of tussentijds gewijzigde versie automatisch rondsturen. Of andere essentiële documenten die gedurende het project worden geproduceerd, meesturen naar de betrokkenen.
 • Het koppelen van documenten vanuit een ander systeem zoals SharePoint is middels werkinstructies realiseerbaar. Men kan dus zowel eigen documenten toevoegen of links van andere bronnen.
 • DOEL: documenten van andere cruciale systemen gebruiken middels koppelingen.
 • Er is een extra module Calamiteiten gerealiseerd. Men kan nu vooraf een template maken gebaseerd op functies/rollen. Pas op het moment van een calamiteit, worden de vooraf gedefinieerde functies/rollen middels een matrix gekoppeld aan een medewerker waaraan in het verleden zo’n functie/rol is toegekend. Daarna wordt het plan direct gestart met al zijn bekende functionaliteiten.
 • DOEL: middels opbouw template en daarbij behorende functies, direct geschikt voor aansturen van calamiteiten in de breedste zin van het woord.
 • Tijdens de uitvoering kan men direct alle activiteiten van een hoofdgroep annuleren. Dus als je een beslissing moet nemen welke stroom qua activiteiten je gaat uitvoeren, kan men dit nu direct middels deze optie beslissen.
 • DOEL: beslissingsboom definiëren binnen Time IT en daarnaar handelen indien gewenst.
 • Meerdere functies/rollen toekennen aan een medewerker.
 • DOEL: flexibeler inzet van medewerkers gebaseerd op rollen voor maken van templates.