Resource Planning

Resource Planning real time!

 

Binnen veel organisaties is de behoefte om flexibeler om te gaan met inzet van medewerkers binnen de projecten gericht op meer zelfstandigheid en het nieuwe werken! Ook de combinatie van Beheer en Projecten qua inzet wordt hier helemaal mee geregeld! Hoe krijgt men nu grip op die beschikbaarheid?

Voor de minder kritische veranderingen of taken kun je nu je planning inrichten met als uitgangspunt medewerker gedreven, waardoor medewerkers zelf in een bepaalde tijd hun taak kunnen afmaken.

Time IT geeft straks zelf aan wanneer de tijd van een medewerker vol zit, en in overleg met de manager zal dan bekeken moeten worden wat wel en wat niet meer kan.

De controle op beschikbaarheid is dus wel afhankelijk van de agenda van de medewerker. Maar het tijdstip van de uiteindelijke uitvoering bepaalt de medewerker dan zelf.

Het is nu mogelijk om in Time IT medewerkers zodanig in te plannen (actuele tijd versus doorlooptijd) of Tijd gedreven of Medewerker gedreven (vaste momenten) en daarna real time de beschikbaarheid en bezetting op te vragen.

Beschikbaarheid resources real time

Beschikbaarheid resources

Via dit scherm kan men per dag, week of maand de beschikbaarheid van een of meerdere medewerkers zien over alle plannen heen die actief of stand-by zijn. Ook als een plan in bewerking is, kan men de beschikbaarheid controleren.
Via de legenda (?) kan men zien wat de diverse kleuren betekenen.

Door met de muis over het blokje te gaan, ziet men exact hoe e.e.a. ingepland is. Bij de activiteit zelf wordt vermeld wat de doorlooptijd en de echte benodigde tijd is.

Ook kan men via onderstaand scherm nu real time checken wanneer een bepaalde rol/functie beschikbaar is voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in een vooraf gedefinieerd tijd window.

 

 

Beschikbaarheid per rol, per medewerker, per week

Men voert de gewenste periode in, de rol en het zoomniveau (dag, week of maand) op basis waarvan men de beschikbaarheid wilt zien, bekijken. Als men een medewerker selecteert, kan men doorklikken om gedetailleerd te bekijken welke activiteiten en wanneer de medewerker deze exact uitvoert en wat zijn beschikbaarheid nog is.

 

 

Weer een extra dimensie binnen Time IT wat ten goede komt voor allerlei organisaties. Planning is essentieel voor elk bedrijf! Mede door het nieuwe werken is het nu nog belangrijker geworden dan voorheen.

Voor meer gedetailleerde info zie mijn nieuwsbrief: http://ow.ly/ZV4uQ

 

© Copyright 2020 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam