Blog

Meekijken met een stappenplan ten tijde van de uitvoering

Als men iemand mee wilt laten kijken ten tijde van de uitvoering, moet men het volgende uitvoeren: Voer de desbetreffende persoon op als medewerker, dus voornaam, tussenvoegsel, achternaam, mobiele nummer en e-mail adres. Volg de exacte procedure als je een nieuwe medewerker opvoert, dus ook de Rol en Afdeling vermelden. Een afdeling kan bijv. ook […]

Lees verder

Start berichten worden 2x verstuurd?

Het versturen van hetzelfde start bericht, geschiedt alleen als nadat het bericht is verstuurd, het stappenplan meteen wordt gestopt, voordat men de desbetreffende activiteit qua status verandert in “In uitvoering”. Dus verander eerst de status van die activiteiten waar het startbericht van is verstuurd, voordat je het stappenplan stopt.

Lees verder

Kan ik een vast start moment van een hoofdgroep eerder op Afgerond plaatsen?

Nee dat kan men niet, behalve als men Administrator rechten heeft. De vraag is wel, waarom wil je activiteiten van een hoofdgroep met een vast start moment eerder afronden? Misschien dus eerder moeten plannen!

Lees verder

Wat en wanneer kan ik een of meerdere activiteit(en) annuleren?

Tijdens de uitvoering kunnen er activiteiten worden geannuleerd onder de volgende condities: Een hoofdgroep kan altijd op voorhand worden geannuleerd. Dat betekent dat de hoofdgroep nog niet aan bod hoeft te zijn qua uitvoering. Activiteiten afzonderlijk kun je alleen maar annuleren als ze aan bod zijn qua uitvoering. Dus ook al heb je het vinkje […]

Lees verder

Versturen van een start bericht bij een VAST start moment van een hoofdgroep

Als een bepaalde groep op een vaste tijd gaat beginnen wordt automatisch het start bericht verstuurd. Ook al is de starttijd/eindtijd verlopen wordt alsnog het start bericht verstuurd. Dit kun je voorkomen door het vaste start moment te verschuiven naar een ander moment.

Lees verder

Mijn stappenplan start niet als een andere manager het stappenplan opent, hoe kan dat?

stel een van de managers heeft het stappenplan gemaakt en het stappenplan is geverifieerd. Staat dus in stand-by modus. Time IT wordt afgesloten (niet het stappenplan). Om dit stappenplan nu te laten continueren door een andere manager dan die het gemaakt heeft, dient men de naam van de manager van het stappenplan te veranderen. Dan […]

Lees verder

Kan ik een stappenplan stoppen tijdens de uitvoering?

ja, dat kan maar let op als je het na de verificatie weer start, mogen er geen eindtijden van activiteiten verlopen zijn zonder dat die activiteiten “Afgerond” zijn.

Lees verder

Hoe vindt de refresh plaats van de grid als een stappenplan “In uitvoering” is?

via de refresh button bovenaan in het scherm of automatisch zoals het Dashboard.

Lees verder

Een groep met een vast startmoment mag toch eerder starten?

alleen een manager of administrator kunnen die desbetreffende hoofdgroep eerder “In uitvoering” plaatsen. of je moet het stappenplan stoppen en dan het vaste startmoment aanpassen. Daarna het stappenplan weer verifiëren en starten.

Lees verder

De grid springt altijd naar boven tijdens de uitvoering. Waarom?

check aan de linkerkant welke groep of activiteit er is geselecteerd (oranje kleur).

Lees verder

© Copyright 2024 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam