Templates

Een template is altijd gebaseerd op rollen omdat een rol nooit een eigen agenda heeft. Dat betekent dat een template altijd initieel “Tijd gedreven” is qua rekenmethode.

Normaliter wordt een template gebaseerd op rollen alleen maar gebruikt voor de Calamiteiten module. Als je een van die templates activeert dan zal na het invullen van de matrix (rollen toekennen aan een medewerk(st)er), de template omgevormd worden naar een stappenplan die meteen actief wordt.

Maar nu is het ook mogelijk om een template via de matrix (rollen toekennen aan een medewerk(st)er), om te vormen naar een stappenplan wat NIET actief wordt, dit in tegenstelling tot een stappenplan voor calamiteiten. 

Het omgevormde stappenplan kan daarna aangepast worden qua rekenmethodiek of andere zaken.

Toepasbaarheid is divers. Bijvoorbeeld voor het aansturen van een certificering binnen een organisatie of migratie van een klant naar de Cloud. Eigenlijk overal voor inzetbaar waar men de vooraf gedefinieerde stappen vaker gaat inzetten!

De vooraf gedefinieerde templates blijven altijd bewaard. Dus vooraf kun je al alles definiëren, zoals toevoegen van Opmerkingen, koppelen van Documenten en toevoegen van communicatie berichten.

Het stappenplan kan later aangepast worden door zelf manueel zaken te veranderen of toe te voegen of middels de kopieeractie vanuit een andere template of stappenplan. Je kunt dus zowel groepen kopiëren vanuit een template of vanuit een ander stappenplan.

Het activeren van bovengenoemd stappenplan (stand-by of in uitvoering), geschiedt via de normale verificatie procedure zoals bij een ander stappenplan ook geschiedt.

Via de 2e. optie van bovenstaand menu kunt u een Nieuw template aanmaken voor een stappenplan of voor een calamiteit. Als u eenmaal een template heeft aangemaakt, kunt u alle gegevens behorende daarbij toekennen en deze bewerken.

Deze gegevens kunnen betrekking hebben op onder andere:

  • Hoofdgroepen
  • Rol
  • Activiteiten
  • Documenten
  • Opmerkingen
  • Communicatie berichten
  • Go/NoGo

Hieronder een ingevulde template.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de optie: Stappenplan genereren, kun je a.h.v. de template een stappenplan genereren.

De groen gearceerde rollen zijn automatisch al toegekend aan een medewerker omdat er maar een medewerker is aan wie deze rol is toegekend!
De andere rollen moeten nu nog toegekend worden.
Aan de linkerkant staan diverse medewerker. U bepaalt dus nu wie aan de openstaande rollen worden toegekend.
Als u uw cursor beweegt over de matrix ziet u middels de blauwe kleur de rol en de naam van de medewerker.

Pas als alle rollen zijn toegekend, kunt u een Nieuw stappenplan genereren, maar er is een escape!
Als bepaalde rollen in de template nog niet zijn ingevuld, kunt u via een optie aan de linkerkant, toch een stappenplan genereren. U kunt dan later middels het stappenplan de ontbrekende zaken invullen.

Als u het window en het startmoment definitief hebt bepaald, kunt u via de normale werkwijze van een stappenplan, alles aanpassen zoals de Rekenmethode, vaste startmomenten, etc.

Op deze manier kunt u bouwblokken in een template vastleggen, deze later combineren en in een keer een nieuw stappenplan genereren. U hoeft niet elke keer hetzelfde wiel uit te vinden.

© Copyright 2020 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam