Release Management

Kwaliteitsborging ICT

De continuïteit van de organisatie is afhankelijk van de businessapplicaties. Het wijzigen danwel vernieuwen van de functionaliteit, of datamigratie, valt onder het begrip Release Management conform ITIL.

Release Management zorgt ervoor dat uitsluitend geautoriseerde en geteste software en hardware beschikbaar worden gebruikt. Met Time IT maakt u hiervoor een consistent stappenplan of een compleet plan van aanpak, waarmee de kwaliteit van de werkomgeving zorgvuldig wordt geborgd.

De kern van elk Release Management stappenplan

  • wie doet wat?
  • wat doet elke medewerker precies?
  • hoeveel tijd heeft die nodig?
  • wie is afhankelijk van wie?
  • wat moet eerst, wat kan later? (volgorde)
  • hoe blijft het overzichtelijk voor iedereen?
  • welke procedures liggen ten grondslag aan de activiteiten?
  • zijn er specifieke opmerkingen die bij de uitvoering belangrijk zijn?

Praktijkvoorbeeld

Hieronder ziet u hoe u met Time IT een Release Management stappenplan of een plan van aanpak opstelt voor een functionele upgrade.

stappenplan

Download whitepaper Vraag een demo aan Stel uw vraag

┬ę Copyright 2020 Time IT   010 8461784 | Van der Duijn van Maasdamweg 588 | 3045PE Rotterdam