Impressie Time IT event Connect & Control

Op 13 november j.l. is de nieuwe mobiele APP van Time IT geannonceerd tijdens een bijzonder event. In bijgaande film zie je de annoncering en geeft je een indruk van de sfeer. Voor meer informatie omtrent de APP en de werking ervan, stuur een e-mail naar info@time-it.org.

De APP van Time IT maakt het gebruikers gemakkelijker en efficiënter om systemen en trajecten te managen en implementeren. Niet alleen vereenvoudigt de tool het genereren van een stappenplan, ook kunnen de vorderingen van de stappen real time worden gemonitord en kan er direct worden gecommuniceerd met klanten en medewerkers. Het event is erop gericht ICT-specialisten te laten ervaren hoe het Time IT stappenplan en de bijbehorende directe communicatiemodule hun werk eenvoudiger en efficiënter maakt.